top of page
Search

Työnantaja, nyt on aika miettiä yrityksesi joululahjoja.

Anna lahja, joka auttaa työntekijöitäsi nukkumaan paremmin. Työntekijöiden uniergonomia tarjoaa hurjat hyödyt pienellä panostuksella. Univaikeudet heikentävät työsuoritusta.Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan jo kahden peräkkäisen yön lyhyeksi jäävät yöunet heikentävät suoritusta ja valppautta.


Psykologian tohtori Mikael Sallisen johtamassa hankkeessa tutkittiin, miten työviikon kestävä osittainen univaje vaikuttaa toimintoihin ja kuinka kauan univajeesta palautuminen kestää.


Kasautuvalla univajeella on selvimmät vaikutukset tehtävissä suoriutumiseen, koettuun uneliaisuuteen sekä energisyyden kokemiseen. Univaje heikentää myös valppautta.


Univaje työturvallisuus- ja terveysriski


Kasautuva univaje altistaa sydän- ja verisuonisairauksille, eikä työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan edes viikonlopun mittainen toipumisaika riitä palauttamaan tilannetta normaaliksi.


Univaje voi myös vaikeuttaa uusien asioiden oppimista. Erityisen vaarallista kasautuva univaje on turvallisuuden kannalta kriittisissä tehtävissä.


Tutkimuksen tulokset osoittavat, että unen rajoittaminen noin puoleen normaalista yhden työviikon ajaksi johtaa epäedullisiin muutoksiin monissa psykologisissa ja fysiologisissa toiminnoissa.


Käytännössä tulokset tarkoittavat, että koko työviikon jatkuva osittainen univaje on todennäköinen työturvallisuus- ja terveysriski.


Psykologiset toiminnot palautuvat nopeastikin, kun sen sijaan monet fysiologiassa tapahtuneet muutokset saattavat jopa voimistua palautumisöistä huolimatta.


Tutkimuksessa todettiin myös, että kasautuvalla univajeella on epäedullinen vaikutus taitomuistiin. Työelämässä lyhyt yöuni saattaa näkyä esimerkiksi vaikeutena oppia uusien työvälineiden käyttöä, jos ne edellyttävät motorisia taitoja.

Elimistö hälytystilassa


Työterveyslaitoksen tutkimuksen tulokset osoittavat, että kasautuva univaje virittää elimistön hälytystilaan. Tämä saattaa merkitä sitä, että pitkään kestävä osittainen univaje aiheuttaa epäedullisia muutoksia immunologisessa systeemissä.


Työviikon aikana kertyvä osittainen univaje heikentää merkittävästi kognitiivista suoriutumista niin yksinkertaisissa valppautta vaativissa tilanteissa kuin monimutkaisemmissa tehtävissä Tulos on merkittävä monien turvallisuuskriittisten ammattien kannalta.


Univajeelle altistuneet tutkittavat tunnistivat itse oman toimintakykynsä heikkenemisen. Uneliaisuuden lisäksi univajeesta kärsivät kokivat lähinnä uupumuksen kaltaista väsymystä.


Tämä heijastuu todennäköisesti ihmisten väliseen yhteistyöhön ja työmotivaatioon, joilla molemmilla on keskeinen merkitys nykyisessä työelämässä.


Henkilön oma kokemus univajeesta toipumisesta ei välttämättä tarkoita sitä, että hänen elimistönsä olisi siitä palautunut. Tutkimustulokset osoittivat fysiologisia muutoksia vielä sen jälkeen, kun tutkittavat itse kokivat olonsa pirteäksi.Auta työntekijöitä nukkumaan hyvin


Työterveyslaitoksen tutkimus antaa myös huojentavia tietoja väsyneenä työskenteleville. Nimittäin suorituskyky ja valppaus palautuvat nopeasti, kun unensaanti on riittävää.


- Viikon huonojen yöunien jälkeen työntekijän vireystila on yhtä heikko kuin yhden promillen humalassa, Unikulman yritysasiantuntija Mika Laine toteaa.


- Mutta toisaalta tilanne on nopeasti korjattavissa oikealla uniergonomialla, Laine jatkaa.

Useat yritykset muistavat joulun alla työntekijöitään uniergonomiaa parantavilla tuotteilla ja tulokset näkyvätkin pirteissä työntekijöissä.


Yritykset voivat hankkia työntekijöilleen esimerkiksi joulukortit, jolla työntekijä saa ortopedisen tyynyn.


- Työnantajat ovat vasta heräämässä siihen, kuinka hurjasti yrityksen tuottavuus voi nousta, kun työntekijät nukkuvat kunnon yöunet, Laine huomauttaa.


- Kunnollinen tyyny on myös varmasti halutumpi lahja kuin viinipullo tai kahvipaketti.


Comments


bottom of page